Barış Kerimoğlu
Çalışma düzeniniz iyi marka değeriniz yüksek